บริษัท ที แอล ดี เคมิคอลส์ จำกัด จำหน่ายน้ำมันและเคมีภัณฑ์สำหรับงานอุตสาหกรรม
เรามีความยินดีในการจัดหาผลิตภัณฑ์น้ำมันอุตสาหกรรม ให้แก่ทุกท่านด้วยบริการและการจัดส่งสินค้าที่มีคุณภาพ รวดเร็ว
เพื่อตอบสนองความต้องการของท่านทุกภาคธุรกิจ และทุกอุตสาหกรรมทั่วประเทศ