หมวดหมู่:

รายละเอียด

Thinner 532

 

ทินเนอร์ (Thinner) ประกอบด้วยตัวทำละลายหลายชนิดผสมกัน มีลักษณะเป็นของเหลวใส ระเหยง่าย มีกลิ่นฉุน

เป็นผลิตภัณฑ์สำหรับละลาย และเจือจางสี น้ำยาเคลือบเงา เพื่อลดความหนืด และเจือจางสีให้เหมาะและง่ายต่อการใช้งาน