ลักษณะ เป็นของเหลวใส ไม่มีสี มีกลิ่นเล็กน้อย

การใช้งาน

 • ใช้สำหรับล้างเครื่องมือและชิ้นงานต่างๆที่เลอะคราบน้ำมัน จาระบี
 • ใช้ล้างชิ้นส่วนงานต่างๆ เช่นนาฬิกา
 • ใช้เป็นน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับช่างทอง เงิน
 • ใช้เป็นตัวทำละลายในอุตสาหกรรม ยาง,สี, Lacqucr thinner สำหรับสีทาถนนที่ต้องการแห้งเร็ว
  โดยสามารถละลายได้ทั้งยางสังเคราะห์และยางธรรมชาติ
 • ใช้ในอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์

รายละเอียด

Exxon SBP 80/100

 • เบนซินขาวกลิ่นอ่อน
 • น้ำมันขาว
 • น้ำมันเครื่องบิน
 • light naphtha

ขนาดบรรจุ

 • 5 ลิตร
 • 18 ลิตร
 • 20 ลิตร
 • 200 ลิตร