น้ำยาเช็ดผ้ายาง Super Clean

หากท่านประสบปัญหา ผ้ายางมีคราบมัน คราบหมึกที่คั่งค้าง ทำให้งานไม่คมชัด 
ใช้น้ำมันก๊าด หรือเบนซินก็ไม่สามารถขจัดคราบออกได้หมด
เพียงใช้น้ำยาเช็ดผ้ายาง เช็ดลงบนผ้ายางเท่านี้ผ้ายางก็จะสะอาด รับหมึกได้ดี ภาพงานคมชัดเหมือนเดิม

  • น้ำยาเช็ดผ้ายาง Super Clean

    • ขจัดคราบหมึก คราบมัน บนผ้ายาง
  • วิธีใช้
    • เทน้ำยาลงบนผ้า
    • เช็ดในขั้นตอนสุดท้ายหลังทำความสะอาดผ้ายาง
    • เช็ดผ้ายาง ด้วยผ้าแห้งอีกครั้ง

รายละเอียด